Member of Connexx
RS • ENDEHU

Број предмета

Запримљено: 6.875 предмета

Окончано: 4.605 предмета

У току: 2.270 предмета

Износ дуга

Главница: 1.199.788.300,49

Остало: 96.837.604,35

Укупно: 1.296.625.904,85

Намирено

Главница: 409.635.785,64 - 34,14%

Остало: 90.418.196,70 - 93,37%

Укупно: 500.071.982,34 - 38,57%

Ажурирано:

01.07.2016.

Добро дошли!

Поштовани,

Закон о извршењу и обезбеђењу из 2011. године је у наш правни систем увео једну потпуно нову професију - извршитеље.

Све новине, по природи ствари, доводе до неповерења и подозрења, нарочито када се ради о природи послова који се датој професији приписују.

Моја је жеља да Вам на овој интернет страници представим рад своје извршитељске канцеларије, можда пружим одговоре на нека отворена питања о овом занату у настајању, као и да Вам упутим позив да ми се у случају потребе без бојазни обратите.

И не заборавите - дуг је само обавеза (најчешће новчана) једног субјекта према другом. Како се живот не може свести на метаболизам, тако се ни међуљудски односи не могу свести на рачунске операције. Сваки проблем има своје решење!


С поштовањем,

Дамир Шите, дипл.прав.

Извршитељ за подручјa Вишег и Привредног суда у Суботици


Формулар за подношење примедби
Именик
извршитеља