Обавештење

Како је одредбом члана 14 став 4 Етичког кодекса јавних извршитеља (”Службени гласник РС” бр. 105/2016) прописана забрана коришћење било каквог вида web апликација у циљу обавештавања јавности о раду јавног извршитеља, обавештавамо вас да је садржај интернет презентације Канцеларије јавног извршитеља Дамир Шите из Суботице уклоњен са ове интернет адресе.

Електронска огласна табла Основног суда у Суботици