Member of Connexx

Број предмета

Запримљено: 6.875 предмета

Окончано: 4.605 предмета

У току: 2.270 предмета

Износ дуга

Главница: 1.199.788.300,49

Остало: 96.837.604,35

Укупно: 1.296.625.904,85

Намирено

Главница: 409.635.785,64 - 34,14%

Остало: 90.418.196,70 - 93,37%

Укупно: 500.071.982,34 - 38,57%

Ажурирано:

01.07.2016.

Електронска огласна табла